Pleisters plakken? Of aanpakken bij de kern?

grijs_beer_is_ziekSessie systeemdenken

Als A niet automatisch tot B leidt

We denken vaak dat processen lineair verlopen. Dat A automatisch leidt tot B. Maar zo eenvoudig is het meestal niet. Een organisatie is een groep mensen die samen functioneren in een organisch systeem. In een gezonde organisatie loopt dit organische systeem gesmeerd, zijn mensen op elkaar ingespeeld en blijft het systeem op een natuurlijke wijze in balans. De ene beweging roept een tegenbeweging op waardoor het evenwicht weer herstelt. 

Soms raakt de natuurlijke balans in het systeem zoek. Een beweging aan de ene kant brengt een tegenbeweging in gang die het systeem nog verder uit balans brengt. Een actie die in eerste instantie een positief effect heeft of lijkt te hebben, blijkt later een negatief bijeffect te hebben.

Een voorbeeld:

Het personeel van een kinderopvangorganisatie wordt strakker ingepland volgens de wettelijke medewerker-kind-ratio. Dit moet een besparing in personeelskosten opleveren. Hierdoor komen wel meer verschillende medewerkers op een groep te staan, tot grote onvrede van de ouders. Ze halen hun kind van de opvang en uiten hun ongenoegen in hun familie- en vriendenkring. Hierdoor ontstaat ook nog eens een terugloop in de aanmeldingen van nieuwe kinderen.

of

Om de veiligheid te vergroten moeten leerkrachten ongevallen melden door een ongevallenformulier in te vullen. Als een leerkracht een formulier heeft ingevuld wordt hij op het matje geroepen en krijgt hij een donderpreek van de schoolleider dat het toch echt beter moet met de veiligheid. Omdat het voor de leerkracht heel onveilig voelt denkt hij de volgende keer goed na of hij weer een formulier zal invullen. Hij zit niet te wachten op de donderpreek van zijn leidinggevende. Hoewel het de bedoeling is om de veiligheid te vergroten door het invoeren van het formulier, neemt de veiligheid af. Ongevallen worden niet meer gemeld, dus de directeur weet niet wat de verbeterpunten zijn.

In een sessie systeemdenken onderzoeken we samen het systeem om te kijken waar het anders en beter kan. Hoe kun je negatieve bijeffecten voorkomen? Wat kun je anders doen om een ander effect te bewerkstelligen?

In een dagdeel maken we gezamenlijk een plaatje van het systeem, zodat je begrijpt wat er gebeurt en daarop kunt anticiperen.

Meld je aan voor een sessie systeemdenken

 

Terug