Alle neuzen dezelfde kant op? Alsjeblieft niet!

wb_teamDialoogsessie

‘Kracht zit ‘m in verschillen, niet in overeenkomsten’  Stephen R. Covey

Medewerkers vinden het vaak prettig en leerzaam om met elkaar te praten over hun vak. Een gesprek belandt alleen vaak in een discussie waarin mensen vooral gaan voor hun eigen standpunt en gericht zijn op zenden van hun eigen boodschap. Dit brengt een team vaak geen stap verder. En soms verslechtert de situatie zelfs.

Het voeren van een dialoog is gericht op het komen tot een gezamenlijke visie. Tijdens een dialoog is iedereen gelijkwaardig en ligt het accent op het verwoorden van ieders visie en het luisteren naar de ander, zonder de ander te willen overtuigen van je eigen gelijk. Visies staan niet tegenover elkaar maar vullen elkaar aan. Denkbeelden worden hierdoor opgerekt en het begrip en respect voor elkaar wordt versterkt.

Bij een dialoog staat de eigen-wijsheid van de deelnemers centraal. Het bevordert de onderlinge verbinding en zet aan tot leren.

Meld je aan voor een dialoogsessie

 

Terug